Kultivačné vyšetrenie na Mycoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum vrátane citlivosti na ATB

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
15,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z uretry/cervixu

Ďalšie vyšetrenia