Salmonella – Widalova reakcia

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
10,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia