Fagocytová a mikrobicídna aktivita

Hodnotiť sa dá len zníženie fagocytovej aktivity (FA), pretože každý neutrofil (PMNL) je schopný fagocytózy. K výraznému zníženiu fagocytovej aktivity dochádza pri ťažkých stavoch ako napr. sepsa, pokročilé štádia nádorových ochorení, pacienti po dlhodobej antibiotickej terapii. Nízku schopnosť fagocytovať majú i mladé formy neutrofilov, t.j. pri reaktívnych leukocytózach môžu byť hodnoty FA nízke i pri dostatočnom počte leukocytov.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
26,60 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia