HIV

Anti HIV protilátky + antigén p24

Anti HIV protilátky 1,2 + HIV-1 p24 antigén

Referenčné hodnoty
negatívny výsledok
reaktívny výsledok

Medicínsky význam

Syndróm získanej imunodeficiencie (AIDS) je charakteristický ukončením ochorenia smrťou. Pôvodca AIDS bol identifikovaný ako vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (human immunodeficiency vírus typu 1 (HIV-1) a 2 (HIV-2) . HIV sa prenáša sexuálnym kontaktom medzi osobami infikovanými HIV, krvnými produktmi kontaminovanými HIV, nedostatočne vydezinfikovanými lekárskymi nástrojmi (napr. injekčné ihly) a z matky na dieťa. Protilátky proti HIV proteínom, indikujúce prítomnosť HIV infekcie, môžu byť dokázané v sére už 6-12 týždňov po infekcii. Pre rozdiely v sekvencii imunodominantných epitopov, hlavne v obalových proteínoch HIV-1 skupiny M, HIV-1 skupiny O a HIV-2, musí imunostanovenie obsahovať špecifické antigény, aby sa zabránilo zlyhaniu detekcie HIV infekcie. Práve detekciou HIV-1 p24 antigénu v krvi nedávno infikovaných pacientov s vysokou vírusovou záťažou môže byť HIV infekcia odhalená o cca 6 dní skôr ako s tradičnými súpravami na stanovenie protilátok. Negatívny test nevylučuje s absolútnou istotou možnosť infekcie HIV. Opakovane reaktívny test na HIV protilátky sa musí potvrdiť konfirmačným testom v súlade s odporúčanými algoritmami. Odporúčané konfirmačné testy sú Western Blot a HIV RNA testy.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
7,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia