Respiračný panel

Materiál
Výter z hrtana, spútum a BAL – bez ochranného roztoku v sterilnej odberovke
Materiál do transportu chrániť pred priamym slnkom a vysokou teplotou prostredia (>25°C), do druhého dňa pri +4 až +10°C.

Referenčné hodnoty
Pozitívny výsledok
Negatívny výsledok

Medicínsky význam
Polymikrobiálna multiplexová real time PCR poskytuje spoľahlivú, rýchlu a validnú informáciu a je nenahraditeľná pri rozhodovaní ošetrujúceho lekára.

Respiračný panel predstavuje komplexný diagnostický test na odhalenie pôvodcov zápalu horných a dolných dýchacích ciest. Súčasťou sú vírusy a baktérie spôsobujúce atypický zápal pľúc. Ich diagnostika je závažný medicínsky problém a pôvodcov sa často nepodarí zachytiť bežnými laboratórnymi metódami. Vyskytujú sa sezónne a vo forme epidémii najmä v detských kolektívoch.
Vyšetrenie poskytne lekárovi dôležité informácie v diferenciálnej diagnostike a rozhodovaní o správnej liečbe pacienta.
Výsledok je k dispozícii do 5 hodín od prinesenia do laboratória.

Panel č.1
Adenovirus sk. B,C,E
SARS-CoV-2
Human Metapneumovirus (typ A,B)
Rhinovirus a Enterovirus
(typy A,B,C)
Influenza A
(H1, H3, H5, H7)
Influenza B
Human parainfluenza virus 1-3
Human parainfluenzae
virus 4
Human RSV A,B
Legionella pneumophila/
lonbeach
Bordetella spp.
Bordetella parapertusis
Chlamydophila pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae

Panel č.2
Adenovirus
Human Corona 229E
Human Corona HKU1
Human Corona NL63
Human Corona OC43
SARS-CoV-2
Human Metapneumovirus
Enterovirus/Human Rhinovirus
Influenza A
Human Bocavirus
Human Parechovirus
Influenza B
Human Parainfluenza 1
Human Parainfluenza 2
Human Parainfluenza 3
Human Parainfluenza 4
Human RSV A/B
Legionella pneumophila
Bordetella pertussis
Chlamydophila pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Haemophilus influenzae
Streptococcus pneumoniae

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
90,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z hrdla, Výter z nosohltanu

Ďalšie vyšetrenia