Addisov sediment

Addisov sediment je kvantitatívne vyšetrenie močového sedimentu, ktoré sa požíva k presnejšiemu zisteniu zastúpenia korpuskulárnych elementov (leukocyty, erytrocyty, valce, kryštály, mikroorganizmy) v moči zbieranom počas 24 hodín. Realizuje sa pomocou mikroskopu. Je zaťažené zníženou senzitivitou ( dochádza k rozpadu elementov počas zberu moču). Alternatívnou metódou je Hamburgerov sediment (zbieraný moč za 3 hodiny).

Referenčné hodnoty :

  • leukocyty – 2–4 milióny
  • erytrocyty – 1–2 milióny
  • valce – 10 000

Pokyny na odber :

K vyšetreniu je potrebný 24-hodinový zber moču. Zber začína v určený deň presne o 6 hod. ráno, kedy sa pacient naposledy dôkladne vymočí do záchoda. Od tejto doby močí len do prvej zbernej nádoby, do ktorej sa posledný raz vymočí presne o 18 hod. Túto nádobu označí ako denný zber.

Pokračuje sa zberom moču do druhej nádoby, do ktorej sa naposledy vymočí ráno o 6 hod. Túto nádobu označí ako nočný zber.

Obe nádoby je potrebné odniesť hneď ráno po skončení zberu na pracovisko, ktoré vyšetrenie žiadalo. Pacient neraňajkuje, nakoľko mu bude odobratá aj krv. Môže sa napiť nesladeného nápoja.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Moč

Ďalšie vyšetrenia