Stanovenie subpopulácii lymfocytov

Vyšetrenie lymfocytárnych subpopulácií základný panel (CD3, CD4, CD8, CD19, NK)
Využíva sa pri diagnostike a monitorovaní liečby primárnych a sekundárnych imunodeficitov, pri zvýšenej náchylnosti k vírusovým, bakteriálnym a plesňovým ochoreniam, pri monitorovaní imunostimulačnej resp. imunosupresívnej liečby, pri pooperačných stavov, septických stavov, monitorovaní imunosupresívnej liečby onkologických pacientov.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
55,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia