aCCP

Anti-CCP (anti-cyclic citrullinated peptide) sú protilátky triedy IgG proti cyklickému citrulinovanému peptidu, ktorý je špecifický pre reumatoidnú artritídu. Tieto protilátky sú prítomné už vo veľmi včasnom štádiu choroby v sére u väčšiny pacientov s RA. Vyznačujú sa vyššou špecificitou a senzitivitou ako RF.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
12,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia