AMA

Protilátky proti mitochondriám sa vyskytujú u 90% pacientov s primárnou biliárnou cirhózou, autoimunitnou hepatitídou a primárnou sklerozujúcou cholangitídou. AMA protilátky sa môžu vyskytovať aj u pacientov s poliekovým SLE, systémovou sklerodermiou, dermatomyozitídou / polymyozitídou, poliekovým poškodením pečene, Crohnovou chorobou, lymfómami.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
6,60 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia