HBs Ag konfirmácia

HBsAg Konfirmácia sa využíva k potvrdeniu prítomnosti HBsAg v opakovaných reaktívnych vzorkách Princíp: neutralizácia špecifickými protilátkami

Ľudské protilátky proti povrchovému antigénu vírusu hepatitídy B (anti-HBs) sa inkubujú so vzorkou. Ak je vo vzorke prítomný HBsAg, bude týmito protilátkami neutralizovaný. Zneutralizovaný HBsAg sa potom nemôže viazať na protilátky anti-HBs, ktorými sú potiahnuté mikročastice. Signál tejto vzorky je nižší v porovnaní so signálom párovej vzorky, ktorá nebola ošetrená reagenciami obsahujúcimi protilátky. Vzorka je hodnotená ako pozitívna, ak je signál neneutralizovanej vzorky (inkubovanej s prípravnou reagenciou 2 [reagencie 2]) vyššia alebo rovná hodnote cut off (S/CO väčší alebo rovný 1,00) a RLU zneutralizovanej vzorky je v porovnaní s neneutralizovanou vzorkou nižšia aspoň o 50 %.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
20,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia