DNA Mycobacterium tuberculosis

Detekcia Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG, M. micrati)

Materiál:
spútum, bronchoalveolárna laváž, tkanivo

Referenčné hodnoty
Pozitívny výsledok
Negatívny výsledok

Medicínsky význam
Tuberkulóza je infekčném ochorenie spôsobené mykobaktériami. Väčšinou napáda pľúca, ale môže postihovať centrálny nervový, lymfatický, obehový, urogenitálny systém, kosti, kĺby, kožu.

Včasná klinická diagnóza umožňuje efektívnu liečbu a zvyšuje pravdepodobnosť klinického výsledku v dôsledku pomerne účinnej antituberkulóznej liečby.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
52,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv, Spútum

Ďalšie vyšetrenia