Helicobacter pylori IgA WesternBlot

Interpretačné kritériá pre Helicobacter pylori- konfirmácia Western blot

Reaktivita sérových protilátok sa hodnotí s antigénmi, ktoré sú obsiahnuté na blote.
140 kDa CagA, p120cytotoxin asociovaný protein A vysoko špecifický
87 kDa VacA p95, vakuolizační cytotox9n A vysoko špecifický
66 kDa UreB, p66 nešpecifický, skrížená reaktivita s ostatnými baktériami

60 kDa Hsp 60Heat shock protein špecifický
55 kDa Flagelin špecifický
30 kDa p30 vysoko špecifický
26 kDa UreA vysoko špecifický
19 kDa p19 vysoko špecifický

Negatívny výsledok vyšetrenia v triede IgA znamená, že pacient nebol infikovaný baktériami

H. pylori, alebo bolo vyšetrenie vykonané v príliš včasnej fáze ochorenia. Približne 30% pacientov netvorí protilátky v triede IgA. Prítomnosť protilátok v triede IgG či IgA nerozlišuje primoinfekciou, chronickú infekciu či kolonizáciu. Pretrvávanie pozitívneho titra protilátok v triede IgA je spojené s chronickou gastritídou. Pokles, prípadne negativita už pozitívneho výsledku testu v triede IgA po liečbe je príznakom úspešnej liečby. Pozitívny výsledok nemá priamou súvislosť so zažívacími ťažkosťami.

Vyšetrenie WesternBlot je schopné rozlíšiť bakteriálne kmene H. pylori obsahujúce antigény VacA a CagA. Bakteriálne kmene obsahujúce antigény VacA a CagA sú spojené s ťažkou chorobou gastrointestinálneho traktu, kmene bez týchto antigénov sú spojené s klinickým obrazom chronického aktívneho zápalu žalúdka.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
22,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia