IgM

Klinický význam:

V sére zdravých ľudí je prítomný imunoglobulín triedy IgG, IgA, IgM, IgD a IgE v zostupnom poradí koncentrácie. IgM tvorí približne 7 % celkových plazmatických imunoglobulínov a ide o prvý imunoglobulín, ktorý odpovedá na antigénový stimul. IgM bežne cirkuluje v plazme vo forme pentaméru a kvôli svojej relatívne veľkej molekulovej hmotnosti (971 kDa) je 75 – 80 % IgM intravaskulárnych. Do skupiny IgM patria prírodné protilátky, napr. izohemaglutiníny krvnej skupiny ABO, Rh soľného roztoku a protilátky voči IgG, napr. reumatoidné faktory. Dôležité funkcie IgM v imunitnej odpovedi spočívajú v aglutinácii patogénov a aktivácii klasickej komplementovej dráhy. Zmeny v koncentrácii imunoglobulínu v sére je možné rozdeliť do nasledujúcich kategórií: Hypogamaglobulinémie: nedostatok IgM je zriedkavý a spojený s recidivujúcimi pyrogénnymi infekciami. Polyklonálne gamapatie: hladiny IgM sú zvýšené pri primárnej biliárnej cirhóze, infekciách prenášaných krvou, ako napr. malária, vírusových alebo bakteriálnych infekciách a reumatoidnej artritíde. Monoklonálne gamapatie: napr. pri Waldenströmovej makroglobulinémii a malígnom lymfóme. Zvýšené hladiny IgM v sére alebo počas prvých štyroch týždňov života môžu značiť vnútromaternicové alebo novorodenecké infekcie, ako sú rubeola, cytomegalovírus, toxoplazmóza alebo syfilis.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma:
Dospelí:  0,4 – 2,3 g/L
Deti:       0, 0 – 2,0 g/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menej než 10% až do 5g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menšia ako 10% až do 40 mg/dL alebo 684 μmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 10% až do 200mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
IgM 001; 002; 003; 004; 007; 008; 012; 014; 018; 020; 031; 040; 045; 048; 051; 060; 062; 063; 104; 114; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 331; 329 001, 002, 003, 004, 007, 008, 012, 014, 018, 019, 020, 031, 040, 045, 048, 051, 060, 062, 063, 104, 140, 145, 154, 156, 163, 216, 329 001; 002; 003; 004; 007; 008; 012; 014; 018; 020; 031; 040; 045; 048; 051; 060; 063; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 329, 062

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6x173.01 Specific Protein

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
3,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia