Kultivačné vyšetrenie cielené na saprofytické mikroskopické huby

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
22,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z ložiska infekcie

Ďalšie vyšetrenia