ANA

Ide o historický názov. ANA sú protilátky proti orgánovo nešpecifickým antigénom bunky. Sú namierené proti antigénom jadra (DNA, históny, nukleozómy a i.) a cytoplazmy (mitochondrie, mikrozómy, cytoskelet a i.). Len niektoré sú viac alebo menej špecifické pre zápalové reumatické choroby (SLE, SSc, zápalové myopatie), preto sa pozitívny nález ANA v signifikantnom titre ≥1:100 vhodne doplňuje špecifikáciou ANA metódou imunoblot/dot.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
7,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia