Toxoplasma gondii IgG,IgM,IgA

Protilátky proti Toxoplasma gondii IgG, IgA, IgM

Medicínsky význam
Toxoplasmózu spôsobuje intracelulárny parazit Toxoplasma gondii. Na základe výsledkov sérologických vyšetrení má cca 35% populácie anamnestické protilátky proti Toxoplasma gondii. Ochorenie sa môže prenášať potravou infikovanou oocystami, príamym kontaktom s infikovaným zvieraťom (mačkou) alebo transplacetárne. V bežnej dospelej populácii je priebeh ochorenia asymptomatický, ohrození môžu byť jedinci s imunodeficitom alebo pacienti liečení imunosupresívami. Nebezpečná je infekcia pre tehotné ženy, kedy môže dojsť k poškodeniu plodu, alebo k spontánnemu potratu. Dôkaz zvýšenej hladiny špecifických protilátok triedy IgM, IgA indikuje akútnu infekciu a je rozhodujúcím kritériom pre určenie fázy infekcie. Špecifické IgA protilátky proti T. gondii pretrvávajú menej ako jeden rok. Ich prítomnosť indikuje akútnu alebo nedávnu infekciu a má spolu so symptómami ochorenia rozhodujúcí diagnostický význam. Stanovenie špecifických IgA protilátok patrí mezi najdôležitejšíie kritéria pri sérologickej diagnostike toxoplasmózy.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
30,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia