Protilátky proti deamidovým gliadínovým peptidom IgA, IgG

Natívne gliadínové peptidy sú v čreve selektívne deamidované enzymaticky tkanivovou transglutaminázou, čo u pacientov s celiakiou v vyvoláva tvorbu vysoko špecifických protilátok ako v triede IgA, tak IgG. Ich stanovenie je obzvlášť výhodné vo vekovej skupine detí do 2 rokov, kedy je citlivosť a špecifita stanovenia vyššia ako u protilátok proti tkanivovej transglutamináze a proti endomýziu. Sú vhodné aj na sledovanie účinku bezlepkovej diéty.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
13,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia