fPSA

Klinický význam:

Proteolytická aktivita PSA v krvi je blokovaná ireverzibilne tvorbou komplexu s inhibítormi proteázy, ako sú alfa-1-antichymotrypsin (ACT) a alfa-2-makroglobulín. Popri týchto komplexoch je PSA prítomný v krvi tiež vo voľnej podobe, ale je proteolyticky inaktívny. Testy PSA nemajú potrebnú citlivosť a špecifickosť, aby ich bolo možné považovať za ideálne alebo absolútne diagnostické na skríning alebo včasnú detekciu, pretože PSA nie je špecifický pre karcinóm prostaty. PSA  je orgánovo špecifický, produkovaný sekrečným epitelom prostaty, ale je známe, že zvýšené hodnoty sprevádza aj nemalígny stav, ako je benígna hyperplázia prostaty (BPH). Mnoho štúdií potvrdilo, že voľné PSA je významne nižšie u pacientov s karcinómom prostaty než s benígnym ochorením alebo normálnou kontrolou. Pomer fPSA / tPSA predstavuje zvýšenie citlivosti a špecifickosti u pacientov s hodnotami tPSA v „šedej zóne“ 4-10 ng / mL. Bezpodmienečne nutné pre určenie spoľahlivého pomeru je ekvimolárne stanovenie tPSA. U pacientov s prebiehajúcou liečbou, zvlášť pri hormonálnej terapii, nemôže byť pomer fPSA / tPSA použitý pre odlíšenie benígnej hyperplázie od karcinómu prostaty. Kombinácia testov pre tPSA a fPSA od rôznych výrobcov môže zase vytvoriť chybné hodnoty, keďže tPSA môže byť odlišne štandardizovaný alebo detekovaný  na odlišnom stupni.

Referenčné hodnoty:

0,0 – 1,2 ug/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1112 µmol/L alebo < 65 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <0,621 mmol/L nebo ≤ 1,0 g/dL) lipémiou (Intralipid  < 1500 mg/dL), biotínom (< 123 nmol/L alebo <  30 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
fPSA 012;019;043;047;319;322;591 012, 019, 043, 047, 319, 322, 591 web stránka DZP- vyšetrenie onkomarkerov

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

5 dní

Zdroj:

Návod na použitie free PSA, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
13,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia