Ceruloplazmín

Klinický význam:

Ceruloplazmín je hlavný proteín obsahujúci meď v plazme. Ide o reaktant neskorej akútnej fázy syntetizovaný pečeňou. Pri reaktantoch akútnej fázy ide o proteíny, ktorých sérové koncentrácie rastú významne počas akútneho zápalu kvôli takým príčinám, ako sú operácie, infarkt myokardu, infekcie a nádory. Hlavný význam ceruloplazmínu spočíva v diagnostike Wilsonovej choroby. Tu sa plazmatická koncentrácia ceruloplazmínu znižuje, kým dialyzovateľná koncentrácia medi sa zvyšuje. Zvýšenie hladiny ceruloplazmínu je výrazné najmä pri ochoreniach retikuloendoteliálneho systému, ako je Hodgkinova choroba, ako aj počas tehotenstva alebo použitia antikoncepčných tabliet. Nízke plazmatické hladiny ceruloplazmínu sú pozorované pri nedostatočnej výžive, malabsorpcii, nefróze a ťažkých chorobách pečene, najmä biliárnej cirhóze.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma 0,20 – 0,60 g/L (20 – 60 mg/dL)

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menej než 5 % až do 5 g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menej než 3 % až do 40 mg/dL alebo 684 µmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 3% až do 1000mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Ceruloplazmín 001; 002; 003; 004; 007; 019; 031; 040; 043; 045; 048; 049; 060; 104; 140; 145; 154; 156; 216; 331; 329 001, 002, 003, 004, 007, 010, 015, 018, 019, 025, 031, 040, 043, 045, 048, 049, 050, 051, 060, 063, 064, 104, 116, 140, 145, 153, 154, 155, 156, 163, 216, 329, 332 001; 002; 003; 004; 007; 019; 031; 040; 043; 045; 048; 049; 060; 104; 140; 145; 154; 216; 329

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

3 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X105 04 Specific Protein

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
5,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia