Dôkaz rota-, adeno-, noro-, astrovírusov v stolici

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
25,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Stolica

Ďalšie vyšetrenia