Borelia burgdorferi IgG,IgM

Referenčné hodnoty
Negatívny výsledok
Hraničný výsledok
Pozitívny výsledok

Medicínsky význam

Lymská borelióza (LB) sa prejavuje u človeka ako multisystémové zápalové ochorenie. Boréliová infekcia môže mať aj asymptomatický priebeh (okolo 10 % infikovaných). Inkubačná doba je obvykle 1 až 2 týždne (avšak môže byť aj kratšia – niekoľko dní, alebo významne dlhšia – mesiace až roky). Rozpoznávame 3 základné formy LB: 1. včasná lokalizovaná infekcia – erythema migrans (EM) – obvykle nebolestivý červený exantém v mieste prisatia kliešťa (3 až 32 dní po infikovaní). Zisťuje sa asi u 80 % infikovaných osôb. Súčasne môžu byť prítomné bolesti hlavy, svalov, zvýšená teplota a únava, zväčšenie regionálnych lymfatických uzlín. 2. včasná diseminovaná infekcia – dni až týždne po lokálnej infekcii sa baktéria šíri krvou, EM sa môže objaviť na viacerých miestach, podobne ako migrujúce bolesti svalov, šliach, kĺbov. Rekurentné, krátko trvajúce opuchy jedného alebo viacerých veľkých kĺbov môžu progredovať do chronickej artritídy. Môžu sa objaviť poruchy srdcového rytmu, myokarditída alebo pankarditída. Asi u 15 % neliečených pacientov sa objavia akútne neurologické problémy ako aseptická meningitída, radikuloneuritída s alebo bez parézy tvárového nervu alebo iných kraniálnych nervov. Môže sa vyvinúť očná forma lymskej boreliózy s počiatočnými príznakmi typickými pre zápal spojiviek, v anamnéze je prítomná fotofóbia. 3. chronická diseminovaná infekcia – po niekoľkých mesiacoch môžu u niektorých pacientov vzniknúť závažné, aj mnohopočetné chronické symptómy poškodenia rôznych orgánov, napríklad mozgu, nervového systému, očí, kĺbov a srdca. Chronické progresívne poškodenie CNS sa prejavuje ako dlhodobo pretrvávajúca encefalitída, encefalomyelitída, meningoencefalitída a radikulomyelitída. Artritída postihuje najčastejšie kolenné, menej ostatné kĺby. Samostatným prejavom neskorej LB je acrodermatitis chronica atrophicans – pretrvávajúce, začervenané alebo modro-červené kožné lézie, obyčajne nad extenzormi končatín.

Sérologické vyšetrenie, ktoré sa používa na testovanie prítomnosti špecifických protilátok, je hlavnou diagnostickou metódou nepriamej detekcie nákazy komplexom baktérií Borrelia burgdorferi s. l.. PO kontakte imunitného systému človeka s baktériou B. burgdorferi s. l., sa začnú v tele tvoriť protilátky. Najskôr sa tvoria protilátky triedy IgM a neskôr protilátky triedy IgG. U nás určujeme prítomnosť obidvoch typov protilátok. Vďaka testu môžeme teda určiť, či sa pacient stretol s baktériou B. burgdorferi s. l. a orientačne i o aké štádium ochorenia sa jedná. Výsledky je vždy nutné hodnotiť v korelácii s klinickým stavom a s osobnou anamnézou.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
22,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia