FW

Klinický význam:

Sedimentácia erytrocytov je základné laboratórne vyšetrenie, ktoré udáva rýchlosť klesania erytrocytov vo vzorke nezrazenej krvi. Rýchlosť klesania závisí hlavne na veľkosti častíc v krvi. Erytrocyty sa zhlukujú (peniažkovatenie), zhluky klesajú rýchlejšie ako jednotlivé krvinky. Tvorbu zhlukov podnecujú niektoré bielkoviny krvnej plazmy, napr. fibrinogén, proteíny akútnej fázy, preto je rýchlosť sedimentácie rýchlejšia pri infekčných ochoreniach, nádorových ochoreniach alebo tehotenstve. Hodnoty sedimentácie sa hodnotia v 1. a 2. hodine. Sedimentácia je fyziologicky rýchlejšia u starších ľudí a u žien.

Referenčné hodnoty:

Pohlavie 1. hodina 2. hodina
Muži 2–5 mm/hod 4-10 mm/hod
Ženy 3-8 mm/hod 6-16 mm/hod

Pokyny na odber:

Plazma – Plastová skúmavka s Na-citrátom

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia