Antistreptolyzín O (ASLO)

Klinický význam:

Streptokok skupiny A je jednou z najčastejších príčin ľudských bakteriálnych infekcií, ktoré spôsobujú choroby ako akútna reumatická horúčka, akútna glomerulonefritída, akútna faryngitída, sínusitída, zápal pľúc, septický šarlach, gangréna a lymfangitída (otrava krvi). Streptolyzín O je hemolyzín produkovaný streptokokmi skupiny A. V infikovanom jednotlivcovi streptolyzín O pôsobí ako antigén proteínov, na ktorý pacient vytvára protilátkovú odpoveď. Titre rastú už v 1. týždni a maximum dosahujú 3 – 6 týždňov po infekcii. Ak nedôjde ku komplikáciám alebo opakovanej infekcii, titer ASO obvykle klesne na hladiny pred infekciou do 6 – 12 mesiacov.

Referenčné hodnoty:

Sérum
Dospelí : ≤ 200 IU/mL
Deti: ≤ 150 IU/mL

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom

Interferencie:

Sérum

  • hemolýza – Interferencia menej než 3 % až do 5 g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menšia než 5 % až do 40 mg/dL alebo 684 µmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 5% až do 1000mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
ASLO 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 014; 018; 020; 022; 025; 031; 032; 040; 049; 045; 051; 060; 063; 065; 069; 074; 104; 108; 114; 116; 140; 145; 155; 156; 163; 329; 331; 323 001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 010, 011, 014, 015, 018, 020, 025, 040, 049, 045, 050, 060, 063, 064, 145, 153, 163, 332 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 014; 018; 020; 022; 025; 031; 032; 040; 049; 045; 051; 060; 063; 069;104; 108; 114; 116; 140; 145; 155; 156; 163; 329; 331; 323

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X94 02 Specific Protein

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
5,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia