anti TPO

Klinický význam:

Peroxidáza špecifická pre štítnu žľazu (TPO) je syntetizovaná v endoplazmatickom retikule, kde je zložená do svojho natívneho stavu a kde je pred transportom na apikálnu plazmatickú membránu tyreocytov glykozylované jej jadro. Spoločne s tyreoglobulínu (Tg) má tento enzým zásadnú funkciu v jodizácii L-tyrozínu a spájanie mono- a di-jodtyrozínu, čím dochádza k tvorbe hormónov štítnej žľazy T4, T3. TPO je potenciálnym autoantigénom. Zvýšené sérové ​​titre protilátok proti TPO sa nachádzajú v niekoľkých formách pri autoimunitnej tyreoditíde. TPO bol identifikovaný ako kauzatívny antigén v roku 1985, kedy štúdie ukázali, že ľudské antiséra reagujúce na „mikrozomálny antigén“ precipitovali TPO pripravenú z tkaniva štítnej žľazy postihnutej Gravesovou chorobou. V klinických podmienkach môžu byť pojmy anti-TPO a mikrozomálne protilátky zamieňané; pri testovacích metódach sú však medzi týmito pojmami rozdiely. Vysoký titer anti-TPO sa vyskytuje až u 90% pacientov s chronickou Hashimotovou tyreoiditídou. Pri Gravesovej chorobe má zvýšený titer týchto protilátok 70% pacientov. Hoci sa citlivosť postupu môže zvýšiť paralelným stanovením ďalších parametrov štítnej žľazy protilátok (anti-Tg, protilátky proti TSH receptoru – aTSHR), negatívny nález nevylučuje možnosť autoimunitného ochorenia. Veľkosť titra protilátok nekoreluje s klinickou aktivitou ochorenia. Pôvodne zvýšené titre sa môžu po dlhšej dobe ochorenia alebo počas remisie zmeniť v negatívne. Ak sa po remisii znovu objavia protilátky, dochádza pravdepodobne k relapsu.

Referenčné hodnoty:

5,0 – 34 kIU/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1129 µmol/L alebo < 66 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <0.93 mmol/L nebo ≤ 1,5 mg/d) lipémiou (Triglyceridy < 2100 mg/dL) , biotínom (< 40,9 nmol/L alebo < 10 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
aTPO 001; 004; 007; 008; 009; 017; 018; 020; 031; 040; 047; 048; 049; 050; 060; 064; 104; 140; 153; 154; 329 001, 004, 007, 008, 009, 017, 018, 020, 031, 040, 045, 047, 048, 049, 050, 060, 064, 140, 153, 154 Nie sú k dispozícii

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

3 dni

Zdroj:

Návod na použitie Anti-TPO, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
15,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia