Kalprotektín

Klinický význam:

Kalprotektín je 36,5 kDa proteín patriaci do skupiny S100 proteínov.Predstavuje až 60% obsahu rozpustného proteínu v neutrofilných granulocytoch cytozolu. Kalprotektín vďaka svojej schopnosti izolovať mangán a zinok je schopný rozpoznať bakteriostatickú a mykostatickú aktivitu porovnateľnú s antibiotikami. Zvýšené hladiny fekálneho kalprotektínu naznačuje migrácia neutrofilov do črevnej sliznice, ku ktorej dochádza počas črevného zápalu. Hlavné ochorenia, ktoré spôsobujú zvýšenú exkréciu fekálneho kalprotektínu sú zápalové ochorenia čriev, celiakia, infekčná kolitída, črevná cystická fibróza a kolorektálny nádor. Pretože je tento proteín odolný voči enzymatickej degradácii, stal sa primárnym diagnostickým markerom zápalu, ktorý sa dá ľahko merať v stolici.
Očakávané hodnoty:

Vek pacienta Horná hranica koncentrácie
(μg/g stolice)
2 – 9 rokov 166 μg/g
10 – 59 rokov   51 μg/g
≥ 60 rokov 112 μg/g

Pokyny na odber:

Stolica vo veľkosti lieskového orieška v odberovej nádobe na to určenej

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Kalprotektín v stolici 001; 007; 008; 019; 040; 048; 050; 060; 154; 002; 018; 140; 020 001, 002, 007, 008, 018, 019, 020, 040, 048, 050, 060, 063, 140, 154, 207 001; 007; 008; 019; 040; 048; 050; 060; 154; 002; 018; 140; 020

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

v deň odberu

Zdroj:

Návod na použitie Kalprotektín  Agentúra Harmony

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
14,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Stolica

Ďalšie vyšetrenia