PEPtest

Peptest je rýchle a neinvazívne vyšetrenie na potvrdenie prítomnosti reflexu žalúdočnej kyseliny. Gastroezofageálny (GERD) a laryngofaryngeálny reflux (LPR) sú v súčastnosti civilizačné ochorenia, ktorých príčinou je zvýšená tvorba žalúdočnej kyseliny a následný reflux do horných častí tráviacej sústavy. Najčastejšie sa prejavuje ako pocit pálenia na hrudníku a v krku, bolesti v hrdle, chronický kašel, zachrýpnutosť, zápach z úst a v neskorších štádiach zvýšená náchylnosť na infekcie a vznik onkologických ochorení.

PEPtest je neinvazívny test zo slín, ktorý slúži na dôkaz pepsínu v slinách. Pepsín je produkovaný bunkami žalúdočnej sliznice a pri refluxe sa dostáva do pažeráka, hltana a ústnej dutiny, kde poškodzuje epitel a vyvoláva nepríjemné symptómy.

Pokyny pred odberom : 

  • 48 hodín pred odberom nepiť alkalické vody a neužívať antacidá
  • 1 hodinu pred vyšetrením nejesť, nepiť sýtené nápoje, kávu a nefajčiť

Postup odberu : 

Pacient si pred vyšetrením vypláchne ústa, odkašle a a sliny/spútum nazbiera do pripravenej odbernej nádoby. Je potrebné zozbierať aspoň 1 ml slín (po rysku odbernej skúmavky). Odbverová skúmavka sa označí a odovzdá personálu Laboratórii.

Vyšetrenie realizujeme každý deň. Výsledok je do 2 hodímn od odovzdania vzorky. 

Vyšetrenie je bez indikačných obmedzení a dostupné len pre samoplátcov. Výsledok je nutné konzultovať so svojim obvodným lekárom alebo gastroenterológom.

 

 

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
35,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výplach z ústnej dutiny

Ďalšie vyšetrenia