TPHA IgG WesternBlot

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
22,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia