anti-HCV

Odber materiálu
Odber krvi za štandardných podmienok.

Referenčné hodnoty
Negatívny výsledok
Reaktívny výsledok

Medicínsky význam
Vírus hepatitídy C (HCV RNK) patrí medzi flavivírusy a prenáša sa parenterálne. Na bežnú
sérologickú diagnostiku vírusu hepatitídy C sa využíva dôkaz anti HCV testami ELISA, kde
sa protilátky dajú dokázať už 2-4 mesiace po infekcii. Test je negatívny v akútnych fázach
infekcie HCV. Anti HCV sú pozitívne aj pri chronickom ochorení, a teda na základe tohto
vyšetrenia nie je možné odhadnúť, či ide o novozískanú alebo chronickú hepatitídu C. Táto
protilátka pretrváva aj po eliminácii vírusovej RNK zo séra pacienta. Anti HCV nie je
neutralizačná protilátka, a preto jej prítomnosť nezabezpečuje nositeľovi žiadnu ochranu pred
relapsom alebo reinfekciou hepatitídou C. Diagnózu VHC potvrdíme PCR vyšetrením, t.j.
dôkazom vírusovej RNK v sére pacienta. HCV RNK a HCV core-Ag je dokázateľný už 10
dní po expozícii.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
9,60 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia