ALEX

Pomocou tohto vyšetrenia je možné zistiť prítomnosť celkového IgE a sIgE proti 300 alergénovým spúšťačom (117 alergénových extraktov a 178 alergénových komponentov) z jednej vzorky krvi. Test zahŕňa vyšetrenie potravinových, inhalačných, živočíšnych, prachových a chemických alergénov. Okrem potvrdenia alergénových spúšťačov, umožňuje toto vyšetrenie identifikovať skrížené reakcie medzi alergénmi. Vyšetrenie ALEX dopĺňa a upresňuje klasickú diagnostiku alergických ochorení.
Súčasťou výsledkového listu je správa, ktorá obsahuje výpis a detegované hodnoty vyšetrených alergénov. V prípade pozitivity obsahuje výsledkový list dodatočný komentár.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
300,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia