ANA profil

Špecifickosti, ktoré vieme identifikovať:

anti- asociované s ochorením
nRNP SLE, MCTS
Sm, SLE
rRNP, SLE
Ro/SSA, SLE, Sjögrenov syndróm
La/SSB, SLE, Sjögrenov syndróm
PM/SCL Systémová skleróza, prekryté syndrómy
Scl70, Systémová skleróza
Jo-1 Zápalová myozitída
PCNA SLE
dsDNA, nukleozómy (DNP) SLE
históny Liekmi indukovaný lupus
Ce Limitovaná sklerodermia, CREST
DFS (diffuse fine speckled syn. LEDGF) Bez ďalšej inej špecifickosti zvyčajne sa nejedná o zápalové reumatické ochorenie
Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
70,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia