IgE celkové

Klinický význam:

Imunoglobulíny obsahujú dva ľahké (L-) a dva ťažké (H-) reťazce. IgE sa najčastejšie vyskytuje ako monomér a označuje sa aj ako reagín. Protilátky proti IgE spôsobujú reakcie precitlivenosti typu I, okamžitého typu. Pomocou polyvalentných antigénov ako sú napr. trávový peľ, roztoče v prachu z domácnosti, zložky potravín, parazity alebo uštipnutia hmyzom, sú B bunky slizníc na vstupnej bráne prostredníctvom buniek CD4+ podnietené k tvorbe špec. IgE. Tento sa viaže pomocou Fc receptorov na mastocyty, ktoré sú senzibilizované. Pri ďalšom kontakte antigénu s mastocytom dochádza k skríženému zosieťovaniu protilátok proti IgE, bunky sa degranulujú a uvoľnia sa mediátory, ktoré vyvolávajú napríklad príznaky sennej nádchy, astmy a atopického ekzému. IgE neprechádza placentou a neaktivuje žiadnu komplementárnu štruktúru.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma:
0 – 115 kIU/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menej než 10% až do 1,5g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menšia ako 10% až do 60 mg/dL bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 10% až do 1200mg/dL triglyceridov

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
IgE 001; 003; 007; 008; 014; 018; 020; 031; 040; 045; 048; 060; 063; 114; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 329 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 014, 018, 019, 020, 025, 031, 040, 045, 048, 049, 051, 060, 063, 114, 140, 145, 153, 154, 156, 163, 216, 329, 332, 341 001; 003; 007; 008; 014; 018; 020; 031; 040; 045; 048; 060; 063; 114; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 329

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie IgE AU, Biomed

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
5,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia