IgA

Klinický význam:

V sére zdravých ľudí je prítomný imunoglobulín triedy IgG, IgA, IgM, IgD a IgE v zostupnom poradí koncentrácie. Protilátky IgA sa vyskytujú ako sérový IgA a sekrečný IgA. Na rozdiel od sekrečného IgA nie je konkrétny význam sérového IgA jasný. IgA neprekročí placentu, teda nie je prítomný v krvi plodu. Sekrečný IgA sa skladá z diméru spojeného J-reťazcom a má sekrečnú zložku, ktorá chráni molekulu pred proteolytickými enzýmami. Sekrečný IgA je dominantný imunoglobulín telových sekrétov, medzi ktoré patria sliny, slzy, mledzivo, nosné sekréty, tracheobronchiálne hlieny a gastrontestinálne sekréty. Základnou funkciou sekrečného IgA je viazanie mikroorganizmov na sliznice, aktivácia alternatívnych doplnkových ciest, aktivácia zápalových reakcií a dôležitú úlohu plní aj pri ochrane dýchacieho, urogenitálneho a gastrointestinálneho ústrojenstva pred infekciou. Zmeny v koncentrácii imunoglobulínu v sére je možné rozdeliť do nasledujúcich kategórií: – Hypogamaglobulinémia; jednotlivci s nedostatkom sekrečného IgA častejšie trpia infekciami slizníc, atopiou a autoimunitnými ochoreniami.
U jednotlivcov, ktorým chýba IgA, je vyšší predpoklad reumatických porúch a lymfómu. Polyklonálne gamapatie: k zvýšeniu hladiny dochádza pri chronických ochoreniach pečene, chronických infekciách, predovšetkým gastrointestinálneho a dýchacieho ústrojenstva, novotvare v dolnej časti gastrointestinálneho ústrojenstva, zápalových ochoreniach čriev, niektorých imunodeficientnych stavoch, napríklad pri Wiskott-Aldrichovom syndróme a reumatoidnej artritíde. Monoklonálne gamapatie: napríklad pri mnohopočetných myelómoch typu IgA.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma
0,7 – 4,0 g/L (70 – 400 mg/dL)

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menej než 5% až do 5g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menšia ako 3% až do 40 mg/dL alebo 684 μmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 10% až do 1000mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
IgA 001; 002; 003; 004; 007; 008; 012; 014; 018; 020; 031; 040; 045; 048; 051; 060; 062; 063; 104; 114; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 331; 329 001, 002, 003, 004, 007, 008, 012, 014, 018, 019, 020, 031, 040, 045, 048, 051, 060, 063, 104, 140, 145, 154, 156, 163, 216, 329 001; 002; 003; 004; 007; 008; 012; 014; 018; 020; 031; 040; 045; 048; 051; 060; 063; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 329

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X171.02 Specific Protein

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
3,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia