DNA HSV 1,2

Herpes simplex virus – typy 1 a 2 (HSV-1 a HSV-2) PCR

Materiál
Krv s EDTA, likvor, stery (sliznice, kožné lézie, rohovka)

Referenčné hodnoty
Negatívny výsledok
Pozitívny výsledok

Medicínsky význam
Infekcia ľudským herpes simplex vírusom sú v ľudskej populácii veľmi časté a prebiehajú spravidla bez závažnejších príznakov. Všetky symptómy spojené s infekciou HSV môžu byť spôsobené oboma typmi vírusov, pričom HSV-1 je častejšie nachádzaný v súvislosti s infekciami v hornej časti tela, zatiaľ čo HSV-2 spôsobuje prevažne genitálne infekcie. K primárnej infekcii obvykle dochádza v detstve a prebieha spravidla asymptomaticky, môže sa však prejaviť ako akútny gingivostomatitis, potom môže kedykoľvek dôjsť k rekurentnej manifestácii v okolí úst a na perách. Vírus sa uvoľňuje pri primárnej i sekundárnej infekcii alebo endogénnej reaktivácii do sekrétov respiračného traktu a do slín. Genitálne infekcie sa spravidla po primárnom ataku opakujú a prebiehajú ako vulvovaginitis alebo cervicitis. Môžu byť spojené s lymfadenitídou, vzácne sprevádzané meningitídou. Infekcie očí (keratokonjuktivitis) spôsobuje takmer výhradne typ HSV-1 a opakujúce sa neliečené ochorenie môže viesť k závažnému poškodeniu zraku. Veľmi závažným ochorením je herpesvírusová encefalitída. Pre diagnostiku ochorení vyvolaných HSV, sú často dostačujúce klinické príznaky. Sérologické testy môžu byť predovšetkým pri rekurentných infekciách veľmi dobre doplňované priamym preukázaním vírusu. Metódy priameho dokazovania vírusu sú, s výnimkou PCR, spravidla veľmi prácne a málo citlivé (izolácia vírusov na tkanivových kultúrach, elektrónová mikroskopia, imunofluorescencia). Naproti tomu metóda PCR umožňuje veľmi citlivú detekciu HSV. Metóda je určená pre detekciu oboch typov HSV (HSV-1, HSV-2) a je založená na princípe amplifikácie špecifickej konzervatívnej DNA. Detekcia z plnej krvi je 50-100 kópii vírusového genómu na 2 x 105 leukocytov.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
60,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z ložiska infekcie

Ďalšie vyšetrenia