DNA HSV 1,2

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
60,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z ložiska infekcie

Ďalšie vyšetrenia