anti TG

Klinický význam:

Tyreoglobulín (Tg) je vytváraný v štítnej žľaze a je hlavnou zložkou lumen folikul štítnej žľazy. Spoločne s enzýmom, peroxidázou (TPO), má Tg nezastupiteľnú funkciu pri jodácii L-tyrozínu a vytváraní hormónov štítnej žľazy T4 a T3. Tg aj TPO sú potenciálne autoantigénne. So zvýšenou koncentráciou v sére protilátok proti Tg (autoprotilátok proti Tg) sa stretávame u osôb s autoimunitnou tyreoiditídou. Vysoká koncentrácia anti-Tg spolu s anti-TPO sú známkou chronickej lymfocytickej infiltratívnej tyreoiditídy (Hashimotova choroba) . Protilátky proti tyreoglobulínu sa vyskytujú u cca 50-80% pacientov s autoimunitnou tyreoiditídou, vrátane Hashimotovej choroby, a u cca 30-50% osôb s Gravesovou chorobou. Stanovenie anti-Tg môže tiež poskytnúť užitočné informácie pre monitorovanie pacientov s Hashimotovou tyreoiditídou a pri diferenciálnej diagnostike. Toto zahŕňa prípady suspektnej autoimunitnej tyreoitídy neznámeho pôvodu s negatívnym výsledkom anti-TPO testu, a na rozlíšenie Hashimotovej tyreoiditídy od netoxickej uzľovitej strumy alebo iných foriem tyreoiditídy. Anti-Tg sa uvádza aj ako náhradný diagnostický marker pre diferencovaný karcinóm štítnej žľazy v prípadoch, keď je sérový Tg negatívny a pre vylúčenie interferencie autoprotilátok proti Tg pri meraní sérového Tg použitím Tg testu. Hoci sa citlivosť metódy môže zvýšiť paralelným stanovením ďalších tyreoidálnych protilátok (anti-TPO, anti-TSHR), negatívny výsledok nevylučuje úplne prítomnosť autoimunitného ochorenia. Titer protilátok nekoreluje s klinickou aktivitou ochorenia. Od začiatku zvýšené titre sa môžu stať negatívnymi, ak trvá ochorenie dlhšiu dobu alebo je v remisii. Ak sa po remisii znovu objavia protilátky, dochádza pravdepodobne k relapsu.

Referenčné hodnoty:

10 – 115 kIU/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1129 µmol/L alebo < 66 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <1,5 mmol/L nebo ≤ 1,69 g/dL) lipémiou (Intralipid < 2000 mg/dL), biotínom (< 246 nmol/L alebo < 60 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
aTg 001; 004; 007; 008; 009; 017; 018; 020; 031; 040; 047; 048; 049; 050; 060; 064; 104; 140; 153; 154; 329 001, 004, 007, 008, 009, 017, 018, 020, 031, 040, 047, 048, 049, 050, 060, 064, 140, 153, 154 Nie sú k dispozícii

 

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

3 dni

Zdroj:

Návod na použitie Anti-Tg, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
15,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia