DAO – Stanovenie kvantity diaminooxidázy

Vyšetrenie slúži na kvantitatívne stanovenie koncentrácie enzýmu diaminooxidázy v sére. Toto vyšetrenie je vhodné pri podozrení na intoleranciu histamínu, bolestiach hlavy, migréne, začervenaniach kože, gastrointestinálnych problémoch, dýchavičnosti, ako aj pri sledovaní účinku nízkohistamínovej diéty.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
15,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia