FSH

FSH je tvorený hypofýzou, malou žľazou, ktorá sa nachádza pod mozgom. FSH zohráva dôležitú úlohu v sexuálnom vývoji a fungovaní.

U žien FSH pomáha riadiť menštruačný cyklus a stimuluje rast vajíčok vo vaječníkoch. Hladiny FSH u žien sa menia počas menštruačného cyklu, pričom najvyššie sú tesne pred uvoľnením vajíčka z vaječníka. Tento jav sa nazýva ovulácia.U mužov FSH pomáha kontrolovať tvorbu spermií. Za normálnych okolností sa hladiny FSH u mužov veľmi nemenia.U detí je hladina FSH zvyčajne nízka až do puberty, keď sa začne zvyšovať. U dievčat pomáha signalizovať vaječníkom tvorbu estrogénu. U chlapcov pomáha signalizovať semenníkom tvorbu testosterónu.

Príliš veľa alebo príliš málo FSH môže spôsobiť rôzne problémy vrátane neplodnosti (neschopnosti otehotnieť), menštruačných ťažkostí u žien, nízkeho libida u mužov a predčasnej alebo oneskorenej puberty u detí.

FSH úzko spolupracuje s ďalším hormónom nazývaným luteinizačný hormón, ktorý riadi sexuálne funkcie. Preto sa test luteinizačného hormónu často vykonáva spolu s testom FSH. Tieto testy sa používajú rôznymi spôsobmi v závislosti od toho, či ste žena, muž alebo dieťa.

Referenčné hodnoty :

Muži:
– 12 – 16rokov: 0,85 – 10,39 IU/l
– od 16 rokov: 1 – 19,08 IU/l

Dievčatá (do 9 rokov): 0,3 – 6,26 IU/l

Ženy (od 9 rokov): referenčné rozpätie závisí od fázy menštruačného cyklu:
– folikulárna fáza: 2,5 – 10,2 IU/l
– ovulačná fáza: 3,4 – 33,4 IU/l
– luteálna fáza: 1,5 – 9,1 IU/l
– menopauza: 23 – 163 IU/l

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
4,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia