Kultivačné vyšetrenie moču

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
8,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Moč

Ďalšie vyšetrenia