Chlamydia pneumoniae, trachomatis, psitaci WesterBlot – 1 trieda

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
22,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia