Mikroskopické vyšetrenie perianálneho zlepu

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
3,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Perianálny zlep

Ďalšie vyšetrenia