EBV VCA IgM, IgG, EBV EBNA IgG

Protilátky proti vírusu EBV – VCA IgM, IgG, EBNA-1 IgG

Referenčné hodnoty
Negatívny výsledok
Hraničný výsledok
Pozitívny výsledok

Medicínsky význam

Vírus Epstein-Barrovej (EBV = 4. ľudský herpetický vírus HHV4) je rozšírený po celom svete. Zdrojom EBV infekcie býva nakazený človek, ale tiež človek s inaparentnou infekciou alebo zdravý nosič vírusu. Prenos je kvapkovou infekciou alebo priamym kontaktom (slinami). Inkubačná doba je 2 – 7 týždňov. EBV po prekonaní infekcie nevymizne z organizmu úplne, pretrváva v latentom stave a môže sa reaktivovať.

Po expozícii vzniká iniciálna infekcia orálnych a faryngeálnych buniek, následne vírus napadá B lymfocyty. Infikované B lymfocyty sú ničené cytotoxickými T lymfocytmi – tvorba atypických mononukleárov. Priebeh EBV infekcie závisí od veku a stavu imunitného systému. Primoinfekcia môže prebehnúť inaparentne (v detskom veku) ako nešpecifické horúčkovité ochorenie alebo ako infekčná mononukleóza (v období adolescencie a dospelosti). Klinické prejavy: bolesti hlavy, faryngitída, zvýšená teplota, lymfadenopatia, splenomegália. Zdurenie uzlín býva pozorovateľné vo všetkých lokalizáciách. Hepatomegália je bez ikteru. Latentná chronická infekcia je asymptomatická, vírus sa môže vylučovať slinami. Reaktivácia infekcie pri oslabení imunitného systému je často asymptomatická a máva krátke trvanie. U imunodeficientých pacientov môže reaktivácia viesť k malígnej lymfoproliferácii, vyskytuje sa leukoplakia jazyka, lymfocytická intersticiálna pneumónia. Malignity spojené s EBV infekciou: Burkitov lymfóm, primárny lymfóm mozgu, Hodgkinov lymfóm, nazofaryngeálny karcinóm.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
32,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia