Moč chemicky

Chemické vyšetrenie moču slúži na stanovenie odpadu látok vylučovaných z tela prostredníctvom vylučovacej sústavy.

V moči sa počas vyšetrenia stanovuje :

  • Bielkoviny
  • Hemoglobín
  • Glukóza
  • Minerály
  • Ketolátky
  • Žlčové farbivá

Uvedené látky sa vyskytujú aj v moči zdravých ľudí, ale v nemerateľnom množstve. V priebehu rôznych patologických stavov sa ich koncentrácie zvyšujú, čím sa stávajú zaznamenateľné.

Pri chemickom vyšetrení moču môžeme pri infekciách močových ciest nájsť rad odchýlok:

Alkaliúria
Niektoré baktérie (napr. Pseudomonas, Klebsiella)rozkladajú močovinu pomocou enzýmu ureázy na amoniak. Tým dochádza k alkalizácii moču. Na infekciu močových ciest by sme preto mali myslieť vždy, keď je pH moču vyššia ako 6,5. Kyslejší moč však močovú infekciu nevylučuje.

Iné príčiny alkalického moču sú vzácnejšie. Vyššie pH moču mávajú osoby so stravou bohatou na rastlinné produkty.

Dusitany
Predovšetkým G- baktérie (hlavne E. coli, Proteus, Klebsiella, Aerobacter) môžu redukovať dusičnany na dusitany. Preukaz dusitanov je tak nepriamou známkou bakteriúrie. Tento test je veľmi špecifický, jeho citlivosť sa však pohybuje len okolo 50%.

Hematúria
Je preukázateľná pri väčšine močových infekcií. Pozitivitu chemického vyšetrenia moču na krv môže spôsobiť aj prítomnosť peroxidázy pri bakteriurii. Test je bohužiaľ málo špecifický.

Leukocytúria
Tiež sprevádza veľkú časť infekcií močových ciest. Citlivejšie ako chemické vyšetrenie moču býva kvantitatívne vyšetrenie močového sedimentu.

Proteinúria
Množstvo bielkoviny v moči pri infekciách močových ciest kolíše od koncentrácií, ktoré nie sú základnými technikami zistené, až po hodnoty okolo 2 g / l.

Ďalšie nálezy v chemickom vyšetrenie moču
Pri infekciách močových ciest býva často falošne pozitívne stanovenie bilirubínu, urobilinogénu a ketolátok.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Moč

Ďalšie vyšetrenia