Antitrombín AT3

Klinický význam:

Antitrombín III – je najdôležitejší prirodzený spomaľovač zrážania krvi; inaktivuje trombín a množstvo aktivovaných faktorov zrážanlivosti (Xa, XIIa, IXa). Nedostatok antitrombínu III môže byť primárny (vzácne dedičné ochorenie s výskytom asi 1: 5000) alebo sekundárny v dôsledku zníženej syntézy, zvýšenej spotreby, prípadne straty proteínu, spojený s konkrétnou chorobou alebo stavom. Prejavuje sa vyšším sklonom ku vzniku krvných zrazenín a jedinec je ohrozený rizikom vzniku hlbokej žilovej trombózy a pľúcnej embólie.

Referenčné hodnoty:

Pohlavie Vek od Vek do Norma od Norma do Jednotka
Unisex 0 4 týždne 40,00 90,00 %
Unisex 1 mesiac 6 80,00 140,00 %
Unisex 6 11 90,00 130,00 %
Unisex 11 16 70,00 135,00 %
Unisex 16 150 80,00 120,00 %

Pokyny na odber:

Plazma – Plastová skúmavka s Na-citrátom

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
13,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia