Parathormón

Parathormón (PTH) je lineárny polypeptid zložený z 84 aminokyselín, ktorý zvyšuje priepustnosť buniek pre vápenaté a fosfátové ióny. Reguluje hladinu vápniku v krvi. Produkovaný je hlavnými bunkami prištítnych teliesok.
Indikátorom pre syntézu PTH je hladina kalcémie v krvi. Hypokalcémia stimuluje a hyperkalcémia inhibuje tvorbu PTH. Na sekréciu parathormónu inhibične vplýva kalcitriol. Syntézu PTH stimuluje aj zvýšená koncentrácia fosforečnanov. Horčík pôsobí na sekréciu PTH podobne ako vápnik, ale jeho účinok je miernejší.

Parathormón pôsobí cielene na receptory nachádzajúce sa v :

  • Čreve – pomocou stimulácie enzýmu 1-hydroxyláza zabezpečuje premenu vitamínu D2 na aktívnu formu vitamínu D3, ktorý zvyšuje vstrebávanie vápniku a fosfátov cez črevnú stenu
  • Kostiach – po väzbe hormónu na receptory osteoblastov sa uvoľňuje vápnik z anorganickej kostnej hmoty vďaka vápnikové pumpe. Osteoblasty sprostredkovávajú účinok hormónu osteoklastom, ktoré takto kosť resorbujú. Pri dlhotrvajúcom účinku kosť redne a aktivujú sa zároveň pochody k udržaniu hutnosti kostí. Resorpcia ale prevláda nad novotvorbou.
  • Obličkách – PTH zvyšuje spätnú resorpciu vápniku vo vzostupnom ramienku Henleovej kľučky, distálnom tubule a zbernom kanáliku. Zvyšuje tubulárnu resorbciu horčíka. Naopak sa zvyšuje vylúčenie fosfátov znížením spätnej resorpcie v proximálnom tubule.

Monitorovanie jeho hladiny je dôležite pre posúdenie funkcie prištítnych teliesok a pri abnormalitách v kalciovom a fosfátovom metabolizme.

Referenčné hodnoty :

1,6-6,9 pmol/l

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
10,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia