Dôkaz Chrípky A+B

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
10,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z hrdla, Výter z nosa

Ďalšie vyšetrenia