Campylobacter jejunii WesternBlot – 1 trieda

Referenčné hodnoty
Negatívny výsledok
Hraničný výsledok
Pozitívny výsledok

Medicínsky význam

Vyšetrenie je indikované na potvrdenie, alebo vylúčenie následkov po prekonanej akútnej infekcii Campylobacter jejuni/coli.
Po prekonanom ochorení sa môžu prejaviť komplikácie ako reaktívna artritída (skrížená reakcia proti antigénom synoviálnej membrány), alebo syndróm Gullian-Barré (skrížená reakcia proti neuronálnym antigénom s následnou inváziou makrofágov), s rôznym stupňom závažnosti.
Prítomnosť protilátok proti Campylobacter jejuni/coli pomáha odlíšiť reumatoidnú artritídu od reaktívnej, rovnako môže byť týmto vyšetrením potvrdená príčina neurologických ťažkostí

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
28,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia