Dôkaz H.pylori v stolici

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
7,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Stolica

Ďalšie vyšetrenia