DNA Varicella zoster virus

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
49,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z ložiska infekcie

Ďalšie vyšetrenia