DNA Varicella zoster virus

Materiál
tekutina z puchierikov, krv, mozgovomiešny mok, tkanivo

Referenčné hodnoty
Negatívny výsledok
Pozitívny výsledok

Medicínsky význam
Vírus varicella zoster patriaci do skupiny herpetických vírusov je pri primoinfekcii vyvolávateľom ovčích kiahní, pri jeho reaktivácii človek ochorie pásovým oparom. Ovčie kiahne prebiehajú vo väčšine prípadov bez komplikácií, aj keď ich priebeh je pre chorého nepríjemný. U niektorých pacientov predovšetkým z rizikových skupín však môžu byť ťažkým, aj život ohrozujúcim ochorením.
Reaktivácia VZV sa bežne pozoruje u jedincov s oslabenou imunitou. Títo pacienti majú väčšiu pravdepodobnosť diseminovaného ochorenia s rozsiahlymi kožnými léziami, zápalom pľúc, hepatitídou alebo encefalitídou. Správna liečba závisí od včasnej diagnózy; Kvantitatívna DNA PCR je rýchly a citlivý nástroj užitočný na detekciu vírusu, sledovanie priebehu infekcie a monitorovanie odpovede na liečbu

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
49,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z ložiska infekcie

Ďalšie vyšetrenia