Dôkaz Ag Streptococcus pyogenes

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
8,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z hrdla

Ďalšie vyšetrenia