ANCA

Protilátky proti cytoplazme neutrofilov sú asociované predovšetkým s vaskulitídami malých ciev, akými sú granulomatóza s polyangiitídou (GPA), mikroskopická polyangiitída (MPA), eozinofilická granulomatóza s polyangiitídou (EGPA), ktoré sa klasifikujú ako vaskulitídy asociované s ANCA (AAV).

Vyšetrenie ANCA sa indikuje pri glomerulonefritíde (možné je aj cito vyšetrenie) pri pulmonárnych hemorhagiách, mnohopočetných pľúcnych noduloch, kožných vaskulitídach obzvlášť so systémovými črtami, skleritíde, chronickom deštruktívnom ochorení horných ciest dýchacích, chronickej sinusitíde alebo otitíde, subglotickej tracheálnej stenóze a viacerých ochoreniach gastrointestinálneho traktu.

  • Nepriamym imunofluorescenčným testom sa rozlíšia tri základné typy ANCA:
  • Perinukleárne alebo p-ANCA, ak protilátky reagujú s antigénom umiestneným v okolí jadra. Terčom je najčastejšie myeloperoxidáza (MPO), ale môžu to byť aj iné.
  • Cytoplazmatické alebo c-ANCA – zobrazia sa cytoplazmatické granule najskôr proteinázy-3 (PR-3) z primárnych granúl..
    Atypické aANCA – ak obraz fluorescencie je rozdielny od typických p-ANCA či cANCA.
Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
9,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia