CA-125

Klinický význam:

CA 125 je opakujúci sa peptidový epitop mucínu MUC16, ktorý stimuluje proliferáciu nádorových buniek a inhibuje protinádorovú imunitnú odpoveď. MAB OC 125 bola protilátka získaná z myší imunizovaných s OVCA (Ovarian carcinoma cell line) 433, bunkovej línie adenokarcinómu ovárií. Neskôr bola proti CA 125 vyvinutá protilátka Mab M11. Test Elecsys užíva OC 125 ako detekčnú protilátku. MAB M 11 je použitá ako zachytávacia protilátka (protilátka na pevnej fáze), ktorá bola vyvíjaná pre druhú generáciu CA 125 od roku 1992. CA 125 možno nájsť v amniovej tekutine a v  epitely coelomu, keďže ide o tkanivá fetálneho pôvodu. U tkanív dospelých bola prítomnosť CA 125 demonštrovaná v epitely vajcovodov, endometria a endocervixu. CA 125 sa nachádza vo vysokom percente tumorov ovárií epiteliálneho pôvodu a môže byť detekovaný v sére. Zvýšené hodnoty možno nájsť pri rôznych benígnych gynekologických chorobách, ako sú napr. ovariálne cysty a endometrióza. Mierne zvýšenie tohto markeru možno zaznamenať na začiatku tehotenstva a pri rôznych benígnych chorobách (napr. pankreatitída, cirhóza, benígne gastrointestinálne ochorenia, obličková nedostatočnosť a pod.). Hoci výrazné zvýšenie hodnôt CA 125 sprevádza pacientov s karcinómom ovárií, zvýšené hodnoty sú pozorované aj u malígnych ochoreniach endometria, prsníka, gastrointestinálneho traktu a iných.

Referenčné hodnoty:

0,0 – 35 kIU/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1129 µmol/L alebo < 66 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <2,0 mmol/L nebo ≤ 3,2 g/dL) lipémiou (Intralipid  < 2000 mg/dL), biotínom (< 287 nmol/L alebo <  70 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
CA 125 001; 003; 009; 017; 019; 043; 047; 060; 153; 156; 229; 319; 329; 350; 591 001, 003, 009, 017, 019, 025, 031, 043, 047, 048, 060, 109, 156, 216, 219, 229, 319, 322, 350, 591 web stránka DZP- vyšetrenie onkomarkerov

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

5 dní

Zdroj:

Návod na použitie CA 125, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
15,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia